İşlem Yapılıyor

Üyelik, Kullanım ve Gizlilik Koşulları

Seslenen Kitap, Storytel ile birleşmesinin ardından faaliyetini durdurdu. Bu site Seslene Kitap hesabı ve bu hesabında kitap bulunan kitapseverlerin kitaplarına ulaşmaya devam etmesini sağlamak için yayınını sürdürüyor. Web sitemiz ve uygulamalarımız sadece kitaplarınıza erişim sağlamak amacıyla kullanılabiliyor ve güncellenmiyor.

Seslenen Kitap hesabı bilgileriniz sadece Web Sitemiz ve Uygulamalarımıza erişimizi devam ettirmek için kullanılıyor. Hesap bilgilerinizi web sitemizden veya uygulamalarımızı kullanarak güncelleyebilirsiniz.

Hesabınız kapatılmasını istiyorsanız https://uye.seslenenkitap.com/Iletisim adresindeki formu kullanabilir veya destek@seslenenkitap.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.


Sürüm: 1.8
Tarih: 07.04.2018

Eğer bu belgede belirtilen şartların herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen sistemimizi kullanmayınız. Sistemimizi kullanmanız ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurmanız bu belgede yazılı şartları kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

Aşağıda belirtilen genel ve özel koşulları gerekli gördüğümüz zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktayız. Sistemimizin herhangi bir bölümünü ziyaret etmeniz veya uygulamalarımızı kullanmanız durumunda bu belgeyi tekrar incelemeniz değişebilecek üyelik ve kullanım şartlarını görmeniz açısından önemlidir.

1. Taraflar

1.a. seslenenkitap.com internet sitesi ve Seslenen Kitap Mobil Uygulama faaliyetlerini yürüten, Levent Mah. Beyaz Karanfil Sok. No:28 34330 Beşiktaş İstanbul adresinde mukim Storytel Turkey Yayıncılık Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle “Seslenen Kitap” olarak anılacaktır).

1.b. seslenenkitap.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (Bundan böyle “Üye” olarak anılacaktır).

2. Kullanım ve Güvenlik Kuralları

Sistemimiz seslenenkitap.com internet sitesi ve Seslenen Kitap Mobil Uygulamalarının toplamından oluşmaktadır. Sistemimiz herkese açıktır. Tüm üyeler için verilen hizmetler aksi belirtilmedikçe ücretsizdir.

Aşağıdaki yazılı durumlarda üyenin kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarımızı saklı tutarız:

2.a. Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olmayan bilgilerin sisteme kaydedilmesi durumunda.

2.b. Sistemde yer alan çalışmaların ve içeriğin kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda.

2.c. Üyelere verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması durumunda (Şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyet ile kullanılmasından da) doğrudan Üye sorumludur. Aynı şekilde Üye, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Üyeye aittir.

2.d. Sistemin genel güvenliğini tehdit edecek, sistemin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda.

2.e. Üyenin, kampanyalarımızın, satış sistemimizin, uygulamalarımızın veya internet sistemimizin herhangi bir açığından (teknik, vs.) faydalanarak, bize ve diğer kullanıcılarımıza zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan işlemler yapması, gerçeğe uymayan fiilleri, kampanya veya satış koşullarında istenen şartları sağlamamasına rağmen, bunlardan yararlanması gibi kötüye kullanılmasının tarafımızdan tespit edilmesi durumunda, kanunundan doğan tüm haklarımız yanında söz konusu işlemleri iptal etme; kullanıcının üyeliğine son verme; satış sözleşmesini tek taraflı olarak derhal feshetme hakkımız bulunmaktadır.

2.f Sadece hediye çeki veya indirim kullanmak için oluşturulan ve/veya aktif olmayan üyelikleri iptal edebiliriz.

3. İçerik Kullanımı

3.a. Sunulan görsel, metinsel içerik kişisel kullanım içindir. İçeriklerde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların seslerin her hakkı saklıdır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz kullanılamaz. Bu sistemde yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya izinsiz link vermek yasaktır.

3.b. Sistemimize iletilen tüm yorum ve eleştiriler mülkiyetimizde olup, pazarlama amacıyla kullanılabilir.

4. Sistem Gereksinimleri

Seslenen Kitap içeriklerine erişebilmeniz ve hizmetlerinden yararlanabilmeniz için “ Seslenen Kitap Sistem Gereksinimleri ” dokümanındaki sistem gereksinimlerin ve şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

5. Sorumluluklar

5.a. Sistemimizi ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Elde edilen bilgiler, aşağıdaki Gizlilik Ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na bağlı kalmak kaydıyla, içerik bölümümüzü zenginleştirmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda işbirliğine gittiğimiz firmalarca paylaşılmaktadır. Amacımız, sistemin sizin istediğiniz özelliklerde olmasını ve sistem gelişimini sağlamaktır.

5.b. Üye, kayıt işlemlerini tamamlayıp elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile elektronik posta adresini ve şifresini girerek sistemimizi kullanmaya başlayabilir.

5.c. Üye, sistem ve hizmetlerimizden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile hizmetlerimize ilişkin olarak yayımlayacağımız her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk üye´ye aittir.

5.d. İşbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya bildirdiğimiz genel kurallara uymaması nedeniyle, geçici veya sürekli olarak üye´nin sistemimizden yararlanması engellenebilir ve/veya üyeliği iptal edilebilir.

5.e. Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin sistemimizi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Verileri yanıltıcı hile girişimlerinde bulunamaz. Aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağı gibi bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.

5.f. Yapılan mesajlaşmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır. Mesajlaşmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından, silinmesinden ve hasar görmesinden sorumlu tutulamayız.

5.g. Üye, sistemimizden kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamı notlarını silemez veya çıkartamaz.

5.h. Üyeliğini bitiren kullanıcının sisteme giriş yetkisi iptal edilecektir. Üyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder.

5.i. Üyelerin birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kişilerin sorumluluğundadır.

5.j. Sistemimizde ziyaretçilere bilgi sağlamak ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler ziyaretçilere aittir.

5.k. Kullanım şartları, aşağıdaki Gizlilik Ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, üyeliğinize bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutarız.

5.l. Sistemin belirli yerlerinde bölüme özgü farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen ilgili kuralları kabul etmiş sayılır.

5.m. Üyelerimize ait bilgilerin gizliliğini korumaya yönelik prensip ve uygulamaları aşağıdaki Gizlilik Ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda düzenlenmiştir.

Üye, Servisten faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu katılım sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Üye işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle uğrayacağımız her türlü zararı aynen tazmin edecek olup, Üyenin sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceğimiz her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Üyeye aynen rücu hakkımız haizdir.

6. Hak ve Yükümlülüklerimiz

6.a. Üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını, üyenin paylaşıma açtığı kişisel bilgileri dışındaki bilgilerin hiç bir şekilde yasal zorunluluklar hariç üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmayacağını kabul ve taahhüt ederiz. Üyenin sistemimizin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya Resmi makamlardan, üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, ilgili üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkını saklı tutarız.

6.b. Seslenen Kitap olarak taahhüt ettiğimiz hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabiliriz. Her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiğimiz hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurmak, servisin içeriğini değiştirmek veya iptal etmek hakkımız vardır. Üye işbu tasarrufu peşinen kabul eder. Yenilenmiş güncel kullanım şartlarını yine aynı bölüm altında yayınlanacak, gerek gördüğü takdirde elektronik posta ile üyeye bildirilecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve sistemimizin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.

6.c. Üye, işbu üyelik ve kullanım koşullarını okuyup kabul ettikten sonra kendisine sistemimiz adına gönderilecek her türlü ticarî elektronik iletilere, onay vermiş addolunacaktır. Bu kapsamda Üye, kendisine, kişi müdahalesi olmadan çalışan faks, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtaları ile Üyeden başkaca herhangi bir ön izin alınmaksızın bilgilendirme, pazarlama ve/veya reklam amacıyla elektronik ileti gönderebileceğini kabul etmiştir.

6.d. Üye dilediği zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin bu kullanım şartları kapsamındaki elektronik iletileri almaktan vazgeçebilecek olup; bunun için, çağrı veya iletide yer alan iletişim bilgilerini kullanarak, bu yöndeki talebi iletmesi yeterli olacaktır.

7. Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi

Üye kayıt işlemini tamamladığı andan itibaren işbu sözleşmede belirtilen şartları kabul etmiş ve iş bu sözleşme yürürlüğe girmiş sayılır. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

8. Yetkili Mahkeme ve Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

9. Tebligat Adresleri

9.a. Üyenin bildirdiği adres, telefon, e-posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği iletişim kanalı olarak kabul edilir.

9.b. Taraflar, mevcut iletişim bilgilerindeki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski bu iletişim bilgilerine yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

9.c. Üyenin kayıtlı cep telefonunu veya e-posta adresini kullanarak yapacağımız her türlü bildirimin yollanmasından 1 (bir) gün sonra üyeye ulaştığı kabul edilecektir. ÜYE, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası

İşbu Gizlilik Ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası, Storytel Turkey Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.’ne (bundan böyle kısaca “Seslenen Kitap” olarak anılacaktır) ait seslenenkitap.com sitesi ile ilgili hizmetleri sunarken, kişisel verilerinize ilişkin politikaları içermektedir.

Seslenen Kitap’a ait web sitesini veya uygulamalardan herhangi birini ziyaret ederek veya kullanarak aşağıdaki şartları ve kuralları uygulamayı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın amacı, Seslenen Kitap’ın:

• Ne tür kişisel veriler topladığını;

• Bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını;

• Seslenen Kitap’ın işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi;

• Elektronik ticari ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerinizi nasıl değiştirebileceğinizi

açıklamaktadır.

1-İşlenen Kişisel Verileriniz, Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı

Kendi istek ve iradenizle Seslenen Kitap ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz rızanıza istinaden size daha iyi hizmet verebilmek amacıyla işlenmektedir. Bunun yanı sıra 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve bağlı mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bağlı mevzuat, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesini sağlamak amacıyla da, kişisel verileriniz işlenmektedir. Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 5 ve 6’da yer alan istisnalar saklı olmak kaydıyla, verdiğiniz açık rızanıza istinaden, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve saklanacaktır.

Kişisel Verilerin Paylaşılması İzni

Seslenen Kitap ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve kişisel olarak size uygun reklam, tanıtım, satış, pazarlama, bilgilendirme, promosyon, kampanya bildirimi, üyelik işlemleri, anket ve müşteri memnuniyeti araştırmaları ve bu kapsamdaki hizmetlerin sağlanması ve yasal yükümlülüklerimizin ifası amacıyla her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi için Seslenen Kitap tarafından toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına, kullanılmasına ve aynı amaçlara yönelik olarak aşağıda belirtilen üçüncü kişilere aktarılmasına/paylaşılmasına izin vermiş bulunmaktasınız. Kişisel verilerinizin aktarılmasına/paylaşılmasına izin verdiğiniz üçüncü kişiler, tahdidi olmamak kaydıyla, aşağıdaki gibidir:

• Stockholm İsveç’te yerleşik Storytel Sweden AB;

• Seslenen Kitap’ın sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu yurtiçi ve/veya yurtdışındaki 3. Taraflar;

• Seslenen Kitap iştirakleri ve bağlı ortaklıkları;

• Seslenen Kitap adına veri işleyen araştırma, tanıtım ve danışmanlık hizmeti veren firmalar;

• Kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşlar.

Seslenen Kitap ile irtibata geçerek kişisel verilerinizi aktardığımız/paylaştığımız diğer üçüncü kişiler hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Bu bilgiler sadece size sağlanacak hizmetlerin tam ve zamanında sunulabilmesi, olası gönderilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, Seslenen Kitap’ın sözleşme ilişkisi içinde olduğu, veri koruması ve güvenliği konusunda Seslenen Kitap ile hukuken ve teknik olarak aynı sorumlulukları taşıyan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden üçüncü kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır.

2-Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

Kişisel verilerin korunması Seslenen Kitap için önemli bir konudur. Seslenen Kitap, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır.

Seslenen Kitap, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Seslenen Kitap’ın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Seslenen Kitap bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

3-6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi gereği haklarınız;

Seslenen Kitap’a başvurarak, kişisel verilerinizin:

a) işlenip işlenmediğini öğrenme;

b) işlenmişse bilgi talep etme;

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

ç) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme;

d) eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme (eksik/yanlış işlenen kişisel verileriniz söz konusu ise bu verilerinizi değiştirmek için info@seslenenkitap.com adresi ile irtibata geçebilirsiniz);

e) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme;

f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme;

g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;

ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizle ilgili 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu madde 11 uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için Seslenen Kitap ile her zaman info@seslenenkitap.com adresine mail atarak irtibata geçebilirsiniz.

4-Kişisel Veri Saklama Süresi

Kişisel verileriniz ilgili mevzuatta öngörülen süreler boyunca saklanır.

5-Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi

Kullanıcı/Kullanıcılar web sitesi üzerinde paylaştıkları bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri info@seslenenkitap.com adresine mail atarak yapabilirsiniz.

6-Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonimleştirilmesi

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanun madde 7/f.1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve Türk Ceza Kanunu madde 138’e göre ise kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ve kullanılması ile ilgili olarak her zaman silme ve vermiş olduğunuz onayı geri alma hakkınız bulunmaktadır. Kişisel verilerinizin silinmesini istediğiniz takdirde info@seslenenkitap.com adresi ile irtibata geçebilirsiniz.

7-Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler

Seslenen Kitap, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası Ve İletişim İzni’nde her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nın seslenenkitap.com sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndaki değişikliklerden haberdar olmanız için, sizlere gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

8-Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme Ve İcra Daireleri

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabidir.

Burada yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir uyuşmazlık veya ihtilaf iddia veya talep olduğu takdirde, İstanbul (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olacaktır.

9-Diğer Hükümler

Kullanıcı/Kullanıcılar, web sitesine girmeden önce yukarıda yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nı okuduklarını, yukarıda belirtilen tüm hususlara uyacaklarını, web sitesinde yer alan içeriklerin ve Seslenen Kitap’a ait tüm elektronik ortam ve bilgisayar kayıtlarının Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193 uyarınca kesin delil sayılacağını gayrıkabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

Seslenen Kitap uygulamaları da dâhil olmak üzere sistemin tümüyle ilgili sorunların tespiti, giderilmesi, destek verilebilmesi ve istatistik amacıyla IP adresiniz, internet tarayıcınız, cihaz bilgileri, işletim sistemi bilgileri, uygulama aktiviteleri, kilitlenmeler, sistem etkinliği, donanım ayarları, tarayıcı türü, tarayıcı dili, istekte bulunduğunuz tarih ve saat, yönlendiren URL vb. toplanabilir, analiz edilebilir. Bu bilgilerin toplanması, analiz edilmesi sırasında çeşitli üçüncü parti servisler kullanılabilir ancak kişiye özel bilgiler üçüncü partilerle paylaşılmaz ve amacı dışında kullanılmaz.

Seslenen Kitap sistemini kullandığınızda servislerimizin çalışabilmesi ve lisans kontrolleri yapılabilmesi için cihazlarınızı tanımlamak amacıyla benzersiz cihaz numaraları üretiyoruz. Bu cihaz numaraları sistemimize girişi yapmanız, kitaplarınızı dinlemeniz, yaşadığınız teknik sorunların tespiti ve giderilmesi veya herhangi bir servisimizi kullanmanızı sağlamak için kullanılabilir.

Sistemimizdeki kayıt formları, sipariş formları, anketler ve yarışmalarda, irtibat bilgilerinizi (adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaralarınız ve posta adresiniz) vermenizi talep ediyoruz. Satın alma formunda kredi kartı bilgilerinizi veya seçtiğiniz ödeme opsiyonunun gerektirdiği bilgileri vermeniz gerekmektedir. Yukarıda bahsedilen kişisel bilgileriniz; siparişlerinizi almak, ürün ve hizmetlerimizi sunmak, ödemelerinizi gerçekleştirmek ve siparişleriniz ile ilgili bilgi vermek, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama amacıyla sizinle irtibata geçmek, bilgilerinizi güncellemek, üyeliğinizi yönetmek ve sürdürmek, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek ve 3. şahısların teknik vb. diğer işlevlerini bizim adımıza yerine getirmelerini sağlamak amacıyla kullanılmaktayız. Ayrıca, sizler sitemizi gezerken bilgisayarına yerleşen çerezler reklam partnerimiz firma AdRoll’a Seslenen Kitap'ta neler ile ilgilendiğinizin bilgisini vermek amaçlı kullanılabilir. Böylece ilgilendiğiniz ürünlere odaklı olarak size reklam yapabiliriz. Çerez uygulaması hiçbir zaman sizin isminiz, e-mail adresiniz, telefon numaranız gibi kişisel bilgileri toplamaz. Bu sayfadan (Bağlantı 1) AdRoll’un hedefli reklam uygulamasından çıkarılmanızı sağlayabilirsiniz.

İnternet sitemize Özel Hedef Kitleler için Facebook'un oluşturduğu pikseller yerleştirilmiştir. Bu pikseller ile üçüncü taraflar internet sitemizden bilgi toplamak veya almak için çerez, web işaretçisi ve benzer teknolojileri kullanabilirler. Ölçüm hizmetleri sunmak ve reklamları hedeflemek için bu bilgileri kullanabilirler. Bu bilgiler genellikle sitemizin reklam hedeflemesi amacıyla bilgi toplanması için kullanılmaktadır. Eğer Facebook'un oluşturduğu bu pixellerin sizin hakkınızda veri toplamasını istemiyorsanız durdurmak için bu bağlantıyı (Bağlantı 2) açarak "Opt Out" butonuna basabilir ve kendinizi Özel Hedef Kitleler ile reklam hedeflemesi ve bilgi toplanmasından muaf tutabilirsiniz.

Mobil uygulamalarımızdan Özel Hedef Kitleler için, uygulamamızın içinde veya uygulamamızın dağıtıldığı tüm mağaza veya internet sitelerinde, üçüncü taraflarca bilgi toplanabilir veya kullanılabilir. Bu bilgiler ancak ölçüm hizmetleri ve hedeflenen reklamlar sunmak için kullanılabilir. Mobil uygulama genel kullanım bilgilerinizin reklam hedeflemesi için toplanması ve kullanılmasını durdurmak isterseniz bu bağlantıyı (Bağlantı 2) açarak "Opt Out" butonuna basabilir ve kendinizi Özel Hedef Kitleler ile reklam hedeflemesi ve bilgi toplanmasından muaf tutabilirsiniz.

Seslenen Kitap İnternet’te reklam yayınlamak için Google Analytics'le Yeniden Pazarlama özelliğini kullanmaktadır. Google dâhil üçüncü taraf sağlayıcıları, Seslenen Kitap reklamlarını İnternet’teki sitelerde gösterebilirler. Bunun için ilgili reklam araçları web sitemizde, geçmişte yaptığınız ziyaretleri temel alarak reklamlarla ilgili bilgi toplamak, reklamları optimize etmek ve yayınlamak üzere Google dâhil üçüncü taraf sağlayıcılarca birinci taraf çerezler (ör. Google Analytics çerezi) ve üçüncü taraf çerezler (ör. DoubleClick çerezi) birlikte kullanılır

Google'ın Reklam Ayarları 'nı (Bağlantı 3) ziyaret ederek Google'ın çerez kullanımını devre dışı bırakabilirsiniz. Alternatif olarak, bir üçüncü taraf sağlayıcının çerez kullanımını devre dışı bırakmak üzere Doubleclick (Bağlantı 3) veya Network Advertising Initiative (Bağlantı 4) devre dışı bırakma sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Üye olduğunuz andan itibaren, aksi tarafınızdan talep edilmediği sürece, günlük ve haftalık bilgilendirme mesajları, e-posta adresinize gönderilebilir. Dilediğiniz zaman bu e- posta ile ilgili değişiklik yapma, hizmetten vazgeçme ve yeniden başlatma hakkınız bulunmaktadır. Bu e- postaların içeriği; satın almış olduğunuz ürün veya ürünlerle ilgili bilgiler, ilgileneceğinizi düşündüğümüz diğer ürünler, 3. kişilerin reklamlarını ve benzeri bilgileri içerebilir. Demografik bilgiler, sistemimizi sizlerin ilgi alanlarına göre uyarlamak için kullanılmaktadır. Bu bilgiler, reklamların hedef kitleye uyarlanabilmesini temin etmek maksadıyla ve yalnızca diğer kullanıcılara ait bilgilerle birlikte olmak üzere, reklam verenlerle paylaşılabilir. Bu bilgilerde herhangi bir şekilde kişisel bilgi verilmez, sadece grup olarak kullanıcı eğilimleri ile ilgili bir takım çıkarımlar yapmak ve segmentasyon amacıyla kullanılır. Toplanan mali bilgileri satın aldığınız ürün ve hizmetleri size fatura etmek için kullanmaktayız. Sistemimizde bir satın alma yaptığınızda size ait mali bilgilerin, işleminizi gerçekleştirmek için gerekli 3. şahıslara (bankalar, kredi kartı şirketleri vb.) verilmesini kabul etmektesiniz.

Bağlantı 1: http://www.networkadvertising.org/choices

Bağlantı 2: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences

Bağlantı 3: https://www.google.com/settings/ads/anonymous?hl=tr

Bağlantı 4: http://www.networkadvertising.org/choices

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerimin Seslenen Kitap tarafından yasadaki ve yukarıdaki esaslar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına, kullanılmasına ve aynı amaçlara yönelik olarak üçüncü kişilere aktarılmasına/paylaşılmasına izin veriyorum.

Storytel Turkey Yayıncılık Hizmetleri A.Ş. (“Seslenen Kitap”)

KVKK BAŞVURU FORMU

Başvuru Şekli

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (“İlgili Kişi”) kişisel verileri üzerindeki haklarını kullanmak amacıyla veri sorumlusuna yapacağı başvurunun yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) belirleyeceği diğer yöntemlerle iletileceğini ifade etmektedir.

Kurul tarafından belirlenecek diğer yöntemler saklı kalmak üzere, İlgili Kişiler için belirlenen başvuru yöntemleri aşağıda yer almaktadır. İlgili kişiler, işbu formu esas alarak, aşağıda belirtilen yöntemlerden birini kullanarak başvuru yapabileceklerdir. Bu doğrultuda, İlgili Kişi:

güvenli elektronik imzası ile info@seslenenkitap.com adresine bir e-posta göndererek, veya

şahsi Kayıtlı e-Posta (KEP) adresini kullanarak, Seslenen Kitap’ın KEP adresine seslenenkitap@hs01.kep.tr bir e-posta göndererek, veya bu forma atacağı el yazısı imzası ile, Levent Mh. Beyaz Karanfil Sk. No:28 34330, Beşiktaş, İstanbul adresine yapacağı şahsi başvuru ile, veya noter marifetiyle başvuruda bulunabilir.

Yukarıda öngörülen yöntemlerden biri ile Seslenen Kitap’a iletilen başvurular, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde kural olarak ücretsiz cevaplandırılacak olup, bu cevap İlgili Kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir. Talebin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Kurul tarafından belirlenecek olan tarifedeki ücret İlgili Kişiye yansıtılacaktır.

İlgili Kişinin irtibat bilgileri:

Ad Soyad:

TCKN:

Telefon veya Cep Telefonu Numarası:

E-posta adresi (Cevabın elektronik ortamda gönderilmesi isteniyorsa):

Şahsi KEP Adresi (Cevabın elektronik ortamda gönderilmesi isteniyorsa):

Adres (Cevabın posta yoluyla gönderilmesi isteniyorsa):

İlgili Kişinin şirket ile ilişkisine ilişkin açıklamalar (aday çalışan, tedarikçi, müşteri, ziyaretçi gibi):

........

İlgili Kişinin KVKK md. 11 kapsamında talebi:

........

İlgili Kişinin İmzası (kağıt ortamda başvuru yapılması halinde):

........